Radzimy jak wprowadzić technologię skuteczniej

dzenia mogą komunikować się ze sobą, wymieniać informacje i podejmować działania w celu ułatwienia naszego życia i poprawy efektywności

Radzimy jak wprowadzić technologię skuteczniej technologia

Możemy kontrolować temperaturę w domu oświetlenie

Internet rzeczy (IoT) to koncepcja, która opisuje połączenie różnych urządzeń i przedmiotów za pomocą internetu. Idea polega na tym, że urządzenia mogą komunikować się ze sobą, wymieniać informacje i podejmować działania w celu ułatwienia naszego życia i poprawy efektywności